Que és la biomassa

La biomassa és un combustible d’origen biològic, natural i totalment respectuós amb el medi ambient.

Al nostre país disposem de diferentes tipus de biomassa:

  • Forestal: residus d’explotacions forestals i cultius energètics.
  • Agrícola: restes de cultius agrícoles, closques d’ametlles, pinyons, pinyol d’oliva…
  • Pellet: expressament dissenyat per a calderes de biomassa, en forma de petits cilindres de fusta triturada i premsada.

Amb l’ús de la biomassa estem generant llocs de treball, evitem la dependència energètica de tercers països, ajudem a lluitar contra els incendis forestals, i sobretot...evitem les emissions de CO2, que són les principals causant de l’efecte hivernacle..

Així, podriem dir que al contrari del que passa amb els combustibles fòssils, la biomassa és inagotable, és abundant, té uns preus molt competitius i és totalment ecològica. A tall d’exemple, 1t de biomassa en forma de pinyol d’oliva té un preu d’uns 75€.

Podem utilitzar sistemes de combustió de biomassa per a calderes individuals o col·lectives, calefacció per a naus industrials, agrícoles i explotacions ramaderes i en plantes de cogeneració (calor i electrecitat).

Al nostre país, la biomassa es comercialitza principalment en forma de pellet, pinyol d’oliva i closca d’amtella.

Molts usuaris compren directament la biomassa a cooperatives agrícoles, estalviant intermediaris i diners.

Cal tenir en compte que les instal·lacions que funcionen amb biomassa poden obtenir subvencions de l'Estat Espanyol a través de l'IDAE, i de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'ICAEN.

A ecomontsia.cat som especialistes en instal·lacions basades en sistemes de biomassa:

  • Calefaccions individuals i col·lectives, amb o sense terra radiant.
  • Calefaccions de piscines descobertes (està prohibida la utilització de combustibles fòssils).

Consulteu-nos!