Què és l’energia Solar Fotovoltàica

Instal·lacións aïllades

Una instal·lació aïllada.Tot i que el subministrament elèctric es troba molt estès, encara queden llocs aïllats als que resultaria extremadament difícil o econòmicament inviable fer-la hi arribar, Aquest seria el cas de les cases de turisme rural, refugis de muntanya, etc…

Per dissenyar una instal·lació fotovoltaica aïllada cal conèixer primer les necessitats elèctriques, la ubicació i la posició dels panells que conformaran la instal·lació. Igualment, hem de disposar d’un sistema per a emmagatzemar l’energia i que en permeti fer-ne ús quan calgui. Un regulador protegirà els acumuladors de descàrregues o càrregues excessives. I com que el corrent generat pels panells és contínu 12/24V, si volem usar-la normalitzada a 220-230V (corrent altern) necessitarem un inversor o conversor.

Com funciona una instal·lació solar fotovoltaica aïllada?

  • Mòduls o panells fotovoltaics.
  • Regulador de càrrega: evita que les bateries continuin carregant-se quan ja assolit el seu nivell màxim i el retorn de la càrrega de la bateria als panells.
  • Bateries
  • Inversor de corrent continu (DC) o de corrent altern (AC): adapta el corrent generat pels panells, a la que usen els electrodomèstics i motors. Com més alta és la potència dels inversors major és el seu preu. Per això, cal que triem sempre electrodomèstics de Sèrie A.
  • Il·luminació i electrodomèstics.

Cal tenir en compte que les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades poden obtenir subvencions de l’Estat Espanyol a través de l’IDAE, i de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’ICAEN.

A ecomontsia.org a més de realitzar les instal·lacions d’energia solar tèrmica, us ajudem a gestionar les subvencions i ajuts davant les diferents administracions.

Que és un hort solar?

Hi han diferents sistemes d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Els panells estàtics

Panells solars estàtics a terrenys, cobertes de naus, oficines, habitatges…

Aquesta instal·lació consta de panells amb una inclinació fixa. El rendiment depèn únicament d’una orientació òptima dels mòduls i de la radiació solar que rebi l’indret a on s’instal·lin.

Una instal·lació com aquesta pot fer-se a tot tipus de solars i teulades, tant a cobertes industrials, com edificacions urbanes.

El seu principal avantatge és que són bastant més econòmics i es poden integrar totalment a cobertes d’edificis i cases. Si s’instal·len a teulades no caldrà buscar terrenys ni espais, cosa que agilitzarà els tràmits administratius.

Panells amb seguidors solars en sòl urbà o terreny rústicL’objectiu solars dels panells girant sobre el seu propi eix i seguint al Sol d’Oest a Est cada dia(azimutal). Es poden aconseguir augments del rendiment d’un 20-25% respecte al sistema estàtic.

Seguiment solar de doble eix.

Seguiment de la inclinació estacional del Sol del solstici d’hivern a estiu i viceversa cada sis mesos(zenital). Aquest seguiment és un complement de l’anterior i en combinar els 2 tipus s’aconsegueixen rendiments superiors al 39%.

Els eixos poden disposar de sistemes elèctrics motoritzats, mecànics o hidràulics. Aquí podeu observar el seu moviment durant els períodes esmentats.

Amb aquests sistemes, s’aconsegueix que els panells fotovoltaics tinguin la màxima captació durant el dia i també segons la posició del Sol a cada estació. En definitiva, augmenta la rendibilitat al voltant d’un 10% més que la d’un estàtic, tenint en compte que la rendibilitat és bastant més gran que l’increment de costos que suposa. Ademés els seguidors solars ocupen menys espai que un sistema fotovoltaic per a la mateixa quantitat de potència instal·lada.

Consulteu-nos!